Domašov
nad Bystřicí

Domašov nad Bystřicí je obec ležící v okrese Olomouc. Jeho katastrální území má rozlohu 1598 ha. Obec se nachází v údolí říčky Bystřice, podél které také vede železniční trať číslo 310 z Olomouce do Opavy.

Poprvé je Domašov zaznamenán v listině z roku 1269[4] a v pozdější listině v roce 1274, kde je uváděn v latinském tvar Domatsov. Podobný nejstarší český název uvádí listina z roku 1410, která uvádí tvar Domassov. V českých listinách a písemnostech se rovněž setkáváme s názvy Domaštat (1516), Thomštat (1771) nebo Tomášov (1850). V německých pramenech se objevují pojmenování Domstadt (1547), Domestat (1561), Domostat (1636) a Domastadtl (1751).