Obec Domašov nad Bystřicí

Fulltextové vyhledávání

Velkoobjemný odpad

Oznamujeme občanům, že v sobotu 24. března 2018 dopoledne proběhne před hasičskou zbrojnicí v Domašově nad Bystřicí sběr velkoobjemného odpadu, elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad a elektrozařízení (např. barvy, chemikálie, baterie, lednice, televize, počítače, monitory a další) budou odebírány v uvedenou dobu pracovníky obecního úřadu. Do kontejneru na velkoobjemný odpad nepatří kromě elektrozařízení a nebezpečného odpadu dále papír, kovy, sklo, plasty a kartonové obaly. Těžší kusy je možné v pátek 23.3.2018 a v sobotu 24.3.2018 ráno postavit před domy ke komunikacím. Obecní úřad zajistí jejich odvoz obecním traktorem.

 

 

Obec Domašov nad Bystřicí

Domašov nad Bystřicí je obec ležící v okrese Olomouc. Jeho katastrální území má rozlohu
1598 ha. Obec se nachází v údolí říčky Bystřice, podél které také vede železniční trať číslo
310 z Olomouce do Opavy.

Obec Domašov nad Bystřicí

Poprvé je Domašov zaznamenán v listině z roku 1269[4] a v pozdější listině v roce 1274,
kde je uváděn v latinském tvar Domatsov.
Podobný nejstarší český název uvádí listina z roku 1410, která uvádí tvar Domassov.
V českých listinách a písemnostech se rovněž setkáváme s názvy Domaštat (1516),
Thomštat (1771) nebo Tomášov (1850).
V německých pramenech se objevují pojmenování Domstadt (1547), Domestat (1561),
Domostat (1636) a Domastadtl (1751).

Aktuality

Kontakt

Obec Domašov nad Bystřicí
Náměstí 35, Domašov nad Bystřicí, 783 06

 585 036 051
 731 955 844
ou@domasovnadbystrici.cz

SDH Domašov n. B.

http://www.sdhdomasovnadbystrici.cz/

Svoz odpadu 2018

Svozovy kalendar 2018.xlsx

 

Obecní akce

Obecni akce na rok 2018.docx