Obec Domašov nad Bystřicí

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


říj 12
říj 12
říj 12

Informace o vodě

Dne 9. 10. 2017 starostové obcí dotčených odstávkou pitné vody a předsedkyně mikroregionu Moravskoberounko Ing. Zdenka Szukalská jednali se zástupci vodárenské společnosti. (RNDr. Kosatík, Ing. Schinneck, Ing. Kožušníček a další).
Dne 20.10.2017 bude další schůzka, kde snad již bude dohodnuto zda je reálné provést průzkumný vrt, který potvrdí očekávané předpoklady.
Souběžně s touto činností se bude i zpracovávat PD na modernizaci úpravny vody.

Shrnutí:...
- Pracuje se na vyhledání nového vodního zdroje, který by pokryl spotřebu vody, která je požadována a to 5-10litrů za vteřinu.
- Bude se pracovat na zkvalitnění úpravny vody

Od doby co jsem starosta se uskutečnilo cca 13 jednání mezi zástupci obcí a vodárenské společnosti a spol. Ondrášovka.
Byli jsme i na ministerstvu zemědělství. Podařilo se nám dosáhnout revize ochranných pásem minerálních vod. Ochranná pásma byla zmenšena. Tímto se rozšířila možnost pro hledání zdrojů pitné vody. Mikroregion zaplatil zpracování hydrogeologického posudku pro vytipování vhodné lokality na provedení vrtu. Máme vytipovanou lokalitu, kde by měl být dostatečný zdroj vody. I surová voda je zde v dostatečné kvalitě. Přesto se bude muset upravovat.
Máme souhlas od vlastníka pozemku k provedení průzkumného vrtu. K provedení průzkumného vrtu je však také potřeba formalit. Zpracovat PD, vyřídit povolení vrtu apod. Následně musí probíhat čerpací zkoušky nejlépe jeden rok, které potvrdí, že vodní zdroj je dostatečný. I k tomuto vrtu je nutné přivést elektřinu. Je nutné dohodnout jak se bude likvidovat vyčerpaná voda apod. Obnáší to velké množství zákonných povinností, které je nutné vyřešit. Po provedených čerpacích zkouškách bude teprve jednoznačně rozhodnuto jestli bude proveden vodárenský vrt ze kterého se bude čerpat voda. Je potřeba následně postavit úpravnu vody nebo přivaděč do stávající úpravny. Před tím vším je nutné vytyčit velikost ochranných pásem tohoto předpokládaného vodního zdroje. Zde bude záležet na vstřícnosti majitele pozemku. Případně na tom jaké bude požadovat náhrady a na tom co mu můžeme nabídnout. Tento člověk může vše již v začátku zablokovat. V počátku se hovoří o investici v řádu několika stovek tisíc – jde o průzkumný vrt a čerpací zkoušky. Může to vyjít a nemusí. V případě, že to vyjde a bude přistoupeno k vlastnímu vrtu pro zásobování vodou a vybudování potřebného zázemí, přivaděče nebo úpravny vody jde o investici v řádu několik miliónů.

To je jen stručně co vše se udělalo a co děláme. Za poslední tři roky se dosáhlo většího pokroku jak za předchozích 10 let. Vím, že to není moc vidět, ale rychleji to zatím nejde.

Děkuji p. starostovi z Jívové za podrobné vyjádření. Menšová 


říj 05

Moravská vodárenská informuje

V souvislosti s přerušením zásobování pitnou vodou ve skupinovém vodovodu Domašov a zajišťováním náhradního zásobování pitnou vodou přistavenými kontejnerovými cisternami
si dovolujeme informovat Vás o vývoji situace.
Na základě průběžně prováděných odběrů vzorků jak surové vody z toku, tak upravované vody na výstupu z úpravny má voda zlepšující se parametry, avšak  s ohledem na současné výkyvy počasí a výrazně proměnlivou kvalitu vody v toku Bystřice zatím není možné trvale garantovat dodávku pitné vody.
I nadále budeme pravi
delně odebírat vzorky jak surové vody, tak vody upravené, a provádět jejich laboratorní rozbory za účelem průběžné kontroly. Pokud se situace zlepší, začneme neprodleně proplachovat celou vodovodní síť skupinového vodovodu za účelem co nejrychlejšího obnovení dodávek pitné vody.

Do té doby je zajištěna pravidelná výměna vody v přistavených cisternách. V případě, že v některé cisterně dojde voda, nahlaste tuto situaci na náš centrální dispečink - 585536238, který zajistí její doplnění.

O dalším vývoji Vás budeme pravidelně informovat.


zář 29
zář 26

ZŠ Jívová

Základní škola a Mateřská škola Jívová.docx

Ředitelské volno bude i v pondělí 2.10. a v úterý 3.10.2017!!!

 


zář 26
zář 25
zář 25
zář 25

Aktuality

Kontakt

Obec Domašov nad Bystřicí
Náměstí 35, Domašov nad Bystřicí, 783 06

 585 036 051
 731 955 844
ou@domasovnadbystrici.cz

SDH Domašov n. B.

http://www.sdhdomasovnadbystrici.cz/

Svoz odpadu 2020

Svozový kalendář 2020 - I. část.xlsx

 

Svozový kalendář 2020 - II. část - za podjezdem.xlsx

 

Obecní akce

Obecni akce na rok 2020.docx

 

ZAHRADNÍ ÚPRAVY V OBCI Domašov nad Bystřicí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operační programu životního prostředí - cílem je realizace výsadeb v intravilánu obce.

Banner_OPZP_pro_webove_stranky.jpg 

POŘÍZENÍ TRAKTORU PRO OBEC Domašov nad Bystřicí

 Pořízení traktoru.pdf