Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva, zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Jednací řád zastupitelstva obce

jednací řád zastupitelstva obce.pdf

 

Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva, zápisy ze zasedání ZO

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV č.5/2010,o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 1.1.2011
OZV č.6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2011
OZV č. 1-2013 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Domašov nad Bystřicí.pdf 21.9.2016
OZV č. 1-2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Domašov nad Bystřicí.pdf 16.2.2017
OZV č. 1-2019 Požární řád.pdf 20.4.2019

OZV č. 2-2019-O nočním klidu.pdf20.4.2019

20.4.2019 

OZV č. 3-2019 o místním poplatku z pobytu.pdf

27.12.2019

OZV č. 4-2019 o místním poplatku ze psů.pdf 27.12.2019

OZV č. 5-2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

27.12.2019

Zápisy ze zasedání zastupitelstva