Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Domašov nad Bystřicí

2. Důvod a způsob založení

Obec Domašov nad Bystřicí má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne  ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

 • Knihovna
 • Hasiči

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Domašov nad Bystřicí
  Náměstí 35
  Domašov nad Bystřicí
  78306

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Domašov nad Bystřicí
  Náměstí 35
  Domašov nad Bystřicí
  78306

 • 4.3 Úřední hodiny

  Úřední hodiny:
  PO: 07:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  ST:  07:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 585 036 051
  mobilní telefon: 731 955 844

 • 4.5 Čísla faxu

  ne

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.domasovnadbystrici.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  oudomasovnb@volny.cz 
  ou@domasovnadbystrici.cz (oficiální)

 • 4.9 ID datové schránky

  fdwbkrz

5. Případné platby lze poukázat

KB Šternberk 86-6736510297/0100

6. IČ

00298824

7. DIČ

 CZ00298824

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

11. Opravné prostředky

 

12. Formuláře

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zveřejněno (možná mezi archivovanými položkami): Databáze poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.,

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Databáze poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.,

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: